Pár slov o Darujme Deťom Nádej

O občianskom združení

Občianske združenie Darujme deťom nádej, bolo založené v roku 2002 na podporu a rozvoj Rehabilitačného detského centra v Dunajskej Lužnej, ktoré sa v roku 2003 stalo Špecializovanou detskou rehabilitačnou nemocnicou – TETIS, s.r.o.
Zakladatelia OZ a prípravný výbor bol zložený z lekárov Rehabilitačného detského centra.

O čo sa snažíme?

OZ Darujme deťom nádej, usiluje o rozvoj Špecializovanej rehabilitačnej nemocnice (ďalej len nemocnice) a rozvíja jeho aktivity. Pomáha pri skvalitňovaní a rozširovaní služieb poskytovaných nemocnicou, v prospech terapie,  liečby a skvalitnenia života postihnutých detí. Ďalším dôležitým bodom je podpora odborného rastu personálu nemocnice, príprava stretnutí a odborných seminárov pre členov OZ, spolupráca s miestnou samosprávou pri zabezpečovaní charitatívnych aktivít pre postihnuté deti, pri organizácií ozdravných pobytov pre rodiny s postihnutými deťmi zabezpečuje odborný personál. Organizuje prednášky a preventívne programy za účelom zvýšenia zdravotného uvedomenia obyvateľstva, poskytuje poradenstvo v zdravotnej a sociálnej oblasti pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi. OZ taktiež poskytuje finančné príspevky sociálne slabším rodinám na poplatky súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zdravotne postihnutému dieťaťu a jeho sprievodcovi v nemocnici. V odôvodnených prípadoch poskytuje finančnú pomoc pri kúpe zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zariadení pre skvalitnenie života postihnutého dieťaťa. Na všetky spomínané aktivity a realizáciu projektov pre Špecializovanú detskú rehabilitačnú nemocnicu OZ získava financie od darcov a sponzorov.