Ako môžete prispieť OZ Darujme deťom nádej?

Poukázaním sumy na účet

Môžete zaslať finančný príspevok - dar priamo na bankový účet OZ: IBAN SK7602000000001662592353.

Dvomi percentami

Môžete prispieť formou poukázania 2% z dane príjmu. Dokumenty sú tu

Vecnými darmi

Pokiaľ nám chcete darovať vecný dar, prosím kontaktujte nás na email info@darujmedetomnadej.sk