Projekt - Hipoterapia

Vďaka sponzorskému daru Nadácie SPP sa zúčastnili naši pacienti hipoterapie v spolupráci s Občianskym združením „ Kôň ako koníček „ v jazdeckom areáli v Alžbetinom Dvore.

Hipoterapia sa už dlhodobo úspešne využíva v liečbe detí s DMO, hlavne tým, že aktívne zasahuje do riadiacich procesov CNS. Liečebný proces je rozdelený do dvoch etáp. V prvej etape sa dieťa adaptuje na koňa, na jeho pohyby. Ide o naviazanie kontaktu medzi koňom a chorým dieťaťom. Až po vytvorení vzájomnej komunikačnej väzby je možné prikročiť k tomu, že jazdec prejde sám k riadeniu pohybov koňa. Táto aktivita vyžaduje značnú mieru koncentrácie. Pre pacienta nastáva úplne nová situácia, než na akú je zvyknutý pri prijímaní „ pasívnych liečebných procedúr „. Kôň je živý objekt, ktorý nemá o terapeutických povinnostiach žiadne vedomosti a vzniká voľná súťaž dvoch živých bytostí. Jazda na koni pôsobí vyrovnávacím a harmonickým spôsobom a pomáha k vytvoreniu psychofyzickej rovnováhy.

Hiporehabilitácia ponúka pacientovi priestor, núti ho orientovať sa v ňom, neustálym vychylovaním ťažiska v rytmu chôdze koňa je nútený udržiavať správnu postúru, pôsobením biotepla dochádza k uvoľneniu adduktorov stehna. U ťažkých foriem DMO sme volili pasívnu formu hipoterapie. Pacient sedel alebo bol položený cez koňa.

Hipoterapia bola vítaným doplnkom rehabilitačnej liečby malých pacientov v našom zariadení. Deti okrem pozitívneho vplyvu hipoterapie na ich zdravotný stav vnímali tento druh terapie ako zábavu, koníka Keska ako svojho veľkého kamaráta, ktorý nerobí rozdiel medzi chodiacim a nechodiacim dieťaťom. Vďaka citlivému prístupu p.Janečkovej sa hipoterapia stala obľúbenou procedúrou a prispela k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu našich pacientov.