Kontakt

Občianske združenie "Darujme deťom nádej"
900 42 Dunajská Lužná, Lipnická 422
02/4598 0020
kontakt@darujmedetomnadej.sk
darujmedetomnadej.sk / ddn.sk