Dve percentá, ktoré môžu dať nádej deťom u nás

Naše občianske združenie – Darujme deťom nádej je ako nezisková organizácia prijímateľom 2% z dane. Všetky finančné prostriedky získané týmto spôsobom sú využité v prospech rodín so zdravotne postihnutými deťmi  Špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnice.

Všetky príspevky si určite nájdu správne využitie v Špecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnici, kde je dosť priestoru pre neustále skvalitňovanie služieb, inováciu zariadenia, prístrojového vybavenia či rôzne ďalšie projekty, ktoré majú veľký vplyv pre skvalitňovanie pobytu našich pacientov – detí s často veľmi závažnými vrodenými ochoreniami a postihnutiami. Práve tu im pomáhame a dávame nádej na kvalitnejší život, s čo najmenšími zdravotnými obmedzeniami.

Deti u nás trávia pomerne veľa času – hospitalizácie sú uskutočňované v týždňových a dvojtýždňových turnusoch, kedy sú v zariadení ubytované deti spolu s ich sprievodom. Počas celej hospitalizácie sú pod neustálym dohľadom týmu ošetrovateliek, rehabilitačných sestier a fyzioterapeutiek, vedených lekárkami. K dispozícií majú aj základnú školu, ktorá je súčasťou zariadenia a patrí do systému špeciálneho školstva. Pedagogickí pracovníci úzko spolupracujú so zdravotníckym personálom zdravotníckeho zariadenia, miera zaťaženia žiaka je prekonzultovaná s ošetrujúcim lekárom.

Každé hospitalizované dieťa je jedinečné a potrebuje vlastnú terapiu s individuálnym prístupom. Pre tieto špecifické potreby pacientov sme vybudovali za pomoci OZ Darujme deťom nádej napríklad Ergoterapeutické pracovisko - zamerané na jemnú motoriku, či Oddelenie vodoliečby, ktorá patrí k nosným procedúram pri liečbe pohybového aparátu.