Projekt - Zriadenie ergoterapeutického pracoviska

Zriadenie ergoterapeutického pracoviska bol veľký krok vpred pre Špecializovanú detskú rehabilitačnú nemocnicu, ktorý sme mohli urobiť vďaka vašej finančnej podpore cez OZ darujme deťom nádej.

Ergoterapia – liečenie prácou, vychádza z predpokladu, že človek má schopnosť zlepšiť kvalitu svojho života pracovnými návykmi a aktivitami. Cieľom ergoterapie je podporovať zdravie a celkovú telesnú aj duševnú pohodu jedinca, pomáhať rozvíjať jeho kvality a schopnosti. Ergoterapia je využívaná v mnohých zdravotníckych zariadeniach , detských domovoch, integrovaných pracoviskách.

Ergoterapeutické pracovisko je u nás dôležitou súčasťou rehabilitácie. Súčasťou telesného postihnutia detí je aj postihnutie jemnej motoriky rúk. Zdravotne postihnutí pacienti – u nás najmä deti s dg, detskej mozgovej obrny (DMO) – vďaka ergoterapií zlepšujú svoju motoriku. Je potrebné množstvo energie, ako od pacientov, ich sprievodu ako aj od našich zamestnancov.

Jemná motorika, ktorú tu trénujeme je veľmi dôležitá pre zaradenie do spoločnosti, schopnosti ako sa podpísať, či  ešte základnejšie ako sa sám najesť, či obliecť podporujeme a doslova učíme deti formou hier. Pravidelným precvičovaním jemnej motoriky pod odborným vedením dosahujeme signifikantné zlepšenia. Pacienti dokážu uchopiť a manipulovať s predmetmi, zvyšujú silu úchopu, čo sú úplne bežné veci pre zdravých jedincov. U zdravotne postihnutých detí to predstavuje veľký krok k aspoň čiastočnej samostatnosti, zlepšeniu grafomotoriky, čím sa jednoduchšie zaradia do spoločnosti hendikepovaný pacienti.

Vďaka vám darovali deťom nádej na lepší život.