Dve percentá dávajú nádej

Prichádza obdobie platenia daní, a tým pádom aj možnosť rozhodnúť sa, čo sa stane s 2% z dane. Ľudia a firmy môžu na Slovensku každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nie je to poplatok naviac, len rozhodnutie či ponecháte 2% z vašej dane z príjmu štátnemu rozpočtu, alebo ich venujete na dobrú vec.