Projekt - Canisterapia

Canisterapia – jedna z foriem animoterapie, využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa ako pomocná psychoterapeutická metóda, v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na psychologických, citových a sociálno - integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje však k rehabilitácií a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

Špeciálna detská rehabilitačná nemocnica využila riadenú formu canisterapie, čo znamená že našich pacientov navštevoval terapeut so psom.  V roku 2007 nás navštevoval canisterapeutický tím, ktorý tvorila Mgr. Ing. Jana Kožiková (certifikovaný psovod) a Sardy -  zlatý retriever ( certifikovaný psí terapeut).  Navštevovali pacientov s detskou mozgovou obrnou (DMO), kedy sa Sardy staval pre deti priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a rehabilitácií. Bol zdrojom podnetov a spestrením života, odvádzal pozornosť od vlastných problémov. Canisterapia deti s DMO vychováva k zodpovednosti a empatií.

CanisterapiaŠpecializovanej detskej rehabilitačnej nemocnici  pokračovala v roku 2008 vďaka OZ Darujem deťom nádej, ktoré získalo grant od VÚB banky na pokračovanie projektu.